Topwork Sverige AB - Logotyp

Svenska företag drar inte nytta av mångfald och bör prioritera en objektiv och fördomsfri rekryteringsprocess.

Företag som anställer arbetskraftsinvandrare växer snabbare än andra företag, enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv. En rapport av McKinsley slår fast att företag som arbetar med mångfaldsrekrytering ökar intäkterna. Arbetskraftsinvandring och mångfald är alltså lönsamt, samtidigt visar en undersökning från Kantar Sifo att få svenska företag aktivt arbetar för ökad inkludering och mångfald på arbetsplatsen och ännu färre för frågan in i styrelserummet. För att fortsätta växa och utvecklas bör fler företag prioritera en rekryteringsprocess som är objektiv och fördomsfri.

Mångfald och inkludering bidrar på många sätt. Tidigare studier visar att mångfald och inkludering ökar företagens intäkter och lönsamhet. Samma företag tenderar ofta också att ta bättre och djärvare beslut. Nyare studier visar att mångfald och inkludering blir en allt viktigare del när unga väljer arbetsgivare. Generation Z (personer födda mellan 1996-2012) ser mångfald och inkludering som en viktig faktor vid val av arbetsgivare.

Mångfald och inkludering har bevisligen stora positiva effekter på företag och det är uppenbart ett område som många företag behöver prioritera för att fortsätta växa. På en arbetsplats som inkluderar alla ökar sannolikheten att medarbetarna trivs. Engagerade och välmående medarbetare stannar längre på arbetsplatsen och är mer produktiva. Fler svenska företag behöver rekrytera på kompetens och samtidigt verka för mångfald och inkludering.

”Bemanningsbranschen är en mycket bra väg, många gånger faktiskt den enda vägen in, på arbetsmarknaden för t.ex. människor med utländsk bakgrund och brokig utbildning. Vi på TopWork pratar med i princip alla som visar ett intresse för våra utannonserade tjänster för att ta reda på vilken tjänst som passar just den personen. Det gör att vi många gånger fångar upp personer som andra sållat bort genom att bara titta på CV och brev. Vi visar varje dag att genom att lägga lite extra tid och energi på alla människor, får fler chansen att visa upp sig för arbetsgivare sedan är det upp till dem att utvecklas till att bli en uppskattad och produktiv medarbetare och därmed gå från en mer osäker tillfast plats på arbetsmarknaden”.  

© Topwork Sverige AB

Sekretesspolicy | Visselblåsare